ژئوپلتیک نقوی

19 Dec

امام نقی (درس) را پرسیدند : نظر کارشناسی شما راجع به نام “جمهوری دموکراتیک خلق کره” (کره شمالی) چیست ؟
نگاهی محبت آمیز کردند و پاسخ دادند : برعکس نهند نام زنگی کافور.

نعره ها زده شد و خشتک ها دریده شد و شد آنچه شد.

درس : دکترای روانشناسی سیاسی

از کتاب ژئوپولتیک نقوی به قلم ابا ای تی – بخش آسیای شرقی و جنوب شرقی

بر گرفته از کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان

Advertisements

نیازهای ضروری معصومین

10 Dec

امام نقي(ع): به خدا قسم مسلمان نيست كسي كه با شكم سير بخوابد در حالي كه طلاي كافي براي ساخت گنبد قبور ائمه معصومين فراهم نيست!

سيره نقوي، در باب نيازهاي ضروري معصومين(ع)

“از “كلب آستان نقوي

بر گرفته از کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان

متوکل و نقی در بهشت

7 Dec

روزی امام نقی (ع) در بهشت قدم میزد ناگهان چشمش به متوکل افتاد
امام فرمود : ملعون تو در بهشت چکار میکنی ؟!
متوکل گفت: پس از آن همه زن بارگی و شراب خواری و کشتن تو و خلافهای دیگر چند جلسه روضه امام حسین گذاشتیم و برای سر بریده حسین تشنه لب اشک ریختیم، همه گناهانم پاک شد، آمدیم بهشت!! حرفی داری؟!

از سری پاتک های عباسیون بر ضد علویون!

از صحابی نقوی           ابر نق

منبع: کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان